Kupovina proizvoda u našoj prodavnici Electro Light obuhvata određena prava i obaveze kako za vas kao potrošača, tako i za nas kao prodavca. U nastavku su navedene informacije o pravima i obavezama vezanim za reklamacije, saobraznost i garanciju proizvoda koje ste kupili kod nas:

Reklamacije:

  • Imate pravo da reklamirate proizvod ukoliko ima grešku ili nedostatak koji nije bio vidljiv prilikom preuzimanja ili se pojavio nakon početka korišćenja u skladu sa uputstvima.
  • Molimo vas da nas odmah obavestite o grešci ili nedostatku kako bismo mogli da rešimo problem. Možete nas kontaktirati telefonom, putem e-pošte ili lično u našoj prodavnici.
  • Prodavac je dužan da u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovori na nju, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije, zameni proizvod ili vrati novac.

Saobraznost:

  • Proizvodi koje prodajemo moraju biti u skladu sa opisom koji smo dali, odgovarati svrsi za koju se koriste, biti kvalitetni i funkcionalni.
  • Ukoliko proizvod nije u skladu sa opisom ili ima neki nedostatak, imate pravo na saobraznost proizvoda u skladu sa zakonom.
  • Saobraznost proizvoda traje 2 godine od dana kupovine.

Garancija:

  • Pored zakonske saobraznosti, za određene proizvode nudimo dodatnu garanciju koja pokriva određeni period i vrste nedostataka.
  • Garancija se može razlikovati za svaki proizvod, pa vas molimo da se detaljno informišete o uslovima garancije pre kupovine.
  • Garancija ne pokriva oštećenja koja su nastala usled nepravilne upotrebe ili održavanja.

Napominjemo da su navedene informacije opšte prirode i da se mogu razlikovati u zavisnosti od konkretnog proizvoda i uslova prodaje. Za detaljnije informacije o reklamacijama, saobraznosti i garanciji, molimo vas da nas kontaktirate ili pročitate uslove prodaje na našem sajtu.