Kupovina proizvoda preko interneta pruža vam određena prava kao potrošaču, u skladu sa zakonima Republike Srbije koji regulišu ovu oblast. U nastavku su navedena osnovna prava koja imate prilikom kupovine na našem sajtu Electro Light:

  1. Pravo na informacije: Imate pravo da budete jasno informisani o osnovnim karakteristikama proizvoda, ceni, troškovima dostave, načinu plaćanja, uslovima garancije i politici povraćaja proizvoda.
  2. Pravo na odustanak od ugovora: Imate pravo da odustanete od ugovora o kupovini proizvoda koji ste kupili putem interneta u roku od 14 dana od dana kada ste primili proizvod, bez navođenja razloga. Troškove povraćaja proizvoda snosite vi kao potrošač, osim ako prodavac nije pristao da snosi te troškove ili ako prodavac nije obavestio potrošača o obavezi snošenja tih troškova.
  3. Pravo na reklamaciju: Imate pravo da reklamirate proizvod koji ste kupili putem interneta ukoliko ima grešku ili nedostatak koji nije bio vidljiv prilikom preuzimanja proizvoda ili se pojavio nakon što ste ga počeli koristiti u skladu sa uputstvima za upotrebu.
  4. Pravo na garanciju: Uz proizvod koji kupujete putem interneta imate pravo na garanciju u skladu sa zakonom. Garancija podrazumeva da proizvod mora biti upotrebljiv u uobičajeno predviđenim uslovima tokom garantnog roka. Ukoliko se pojave nedostaci koji su pokriveni garancijom, imate pravo na popravku, zamenu ili povraćaj novca, u zavisnosti od uslova garancije.

Napominjemo da su navedena prava osnovna i da se mogu razlikovati u zavisnosti od zakonskih propisa i uslova prodaje.